1. Consells per a la seva seguretat on-line

Seguretat per als serveis de banca a distància

Quan navegui per Internet i/o rebi correus electrònics, seria convenient que no introduís el seu DNI ni els seus codis d’accés a banca a distància. Tampoc els números secrets per fer operacions o altres dades sensibles com els números i les claus de les seves targetes de dèbit i crèdit en els casos següents:

 • A les pàgines que hagi accedit a través d’un correu electrònic.
 •  Als correus electrònics. És convenient que no ho faci ni tan sols en el cas que li ho sol·liciti algú en nom del banc.
 • En cas que dubti de l’autenticitat de la pàgina web on es troba.

Li fem saber que des de la Secció de Crèdit mai li demanarem dades confidencials com contrasenyes o números secrets  ni per correu electrònic ni per mitjà de formularis.
No obstant, per motius de seguretat, li recomanem que no guardi el seu codi secret d’accés (PIN)  i que eviti l’accés o la visualització d’aquests codis per part de tercers.

Més protecció per al seu ordinador

 • Apliqui i activi l’automatització de les actualitzacions periòdiques de seguretat per al sistema operatiu i aplicacions del seu equip.
 • Faci servir un sistema antivirus que incorpori “tallafocs” (Firewall) i un sistema “antiespia”(Spyware) i mantingui’ls actualitzats de manera constant.
 • Utilitzi software, serveis i llocs d' Internet que siguin fiables. 
 • Li recomanem que s’abstingui d’executar programes quan desconegui el seu origen, encara que la seva procedència li sembli coneguda.

2. Seguretat del sistema

Hem incorporat a @rroscredit.coop la tecnologia de seguretat més actual fins al moment, a més d'altres mesures complementàries.

PROTOCOL SSL DE XIFRATGE DE 128 bits. SERVIDOR SEGUR
 
Aquesta tecnologia permet que les dades introduïdes a la pantalla les quals viatgen a través de la xarxa estiguin xifrades mitjançant un algoritme amb claus que varien en cada connexió. Aquestes claus són realment l'element essencial per tal de constituir un servidor segur. A Europa, aquestes claus tenen una longitud màxima de 40 bits; tanmateix, els bancs poden fer servir claus de 128 bits de longitud. Per a un suposat desxiframent d'aquestes claus caldria que diversos ordinadors de gran potència treballessin conjuntament durant un gran nombre d'hores.
 

@rroscredit.coop es troba a un servidor segur i té incorporades aquestes claus de 128 bits. Per accedir-hi cal que els usuaris utilitzin les versions més modernes de navegadors; les anteriors només acceptaven claus de fins a 40 bits i les versions més antigues ni tan sols aquestes.

CONTROLS DELS CODIS D'ACCÉS

 • El codi d'accés que vostè introdueix a @rroscredit.coop ha de superar una sèrie de controls: un nombre màxim d'equivocacions per dia o acumulat en diversos dies, provocarà que el codi d'accés es cancel·li automàticament. En aquest cas, per reactivar-la, caldrà sol·licitar-ho per escrit o bé personalment a la seva oficina de la Secció de Crèdit.
 • Aquelles operacions que necessiten més seguretat (transferències, traspassos, etc.) demanen una segona clau. Aquesta clau és diferent i personalitzada per a cada client. La clau és un element essencial de la seguretat: l'ha de conservar sota el seu poder i comunicar-nos immediatament la seva pèrdua als telèfons 977 48 20 41 o 977 47 01 19 .
 • En el moment de la seva connexió a @rroscredit.coop , se li indicarà el dia i l'hora de la seva connexió anterior. Verifiqui que realment va ser vostè qui es va connectar en aquell moment. Aquesta informació li permetrà comprovar que només vostè coneix les seves claus de seguretat i que, per tant, només vostè té accés al servei.

LIMITACIÓ D'IMPORTS DE LES OPERACIONS
 
En algunes de les operacions es limita, a més, l'import per operació.

CONCLUSIÓ
 
Els tres elements esmentats, xifratge dels missatges, control dels codis d'accés i limitació d'imports configuren un nivell de seguretat que permet operar amb el sistema @rroscredit.coop amb total confiança.
 
RECOMANACIONS
 
Fins aquí li hem comentat les mesures que hem pres en el nostre servei, però també vostè hauria de prendre precaucions amb el seu PC, no tant per protegir la comunicació amb la Secció de Crèdit, sinó per protegir el seu propi ordinador i la informació que contingui. El seu PC és l'únic punt la responsabilitat del qual no pot correspondre a nosaltres sinó a vostè mateix.

 • VIRUS O PROGRAMES MALICIOSOS. És ben coneguda la possibilitat que el seu PC pugui quedar infectat per un virus informàtic o per un programa maliciós mitjançant discos, disquets o simplement navegant per Internet. Vostè ha d' incorporar al seu PC un detector de virus que s'executi cada vegada que posi en funcionament el seu ordinador. A més a més, hauria de mantenir actualitzada la versió del programa antivirus.
 • Sigui prudent en visitar webs desconegudes, sobretot vigili si l'inciten a descarregar-se  fitxers i programes de la xarxa. Un virus o un programa maliciós no és més que un programa dedicat a crear problemes en la informació emmagatzemada o fins i tot en el mateix PC.
 • Procuri no emmagatzemar al seu PC programes dels quals no conegui l'origen.
Faci regularment còpies de seguretat (backup) dels arxius del seu PC.